Ansvar

Ring eller mejla någon av oss så hjälper vi dig direkt!

Benny Karlsson

08-684 123 44, 076-882 42 04
benny.karlsson@modernaforsakringar.se

Cari Björkquist

08-684 123 47, 070-741 91 61
cari.bjorkquist@modernaforsakringar.se

Gustav Lind

073-301 20 91
Gustav.lind@modernaforsakringar.se

Hans Norrby

070 - 752 22 08
Hans.norrby@modernaforsakringar.se

Jonas Annergård

070-873 68 56
jonas.annergard@modernaforsakringar.se>

Sarah Pettersson 

08-684 123 52, 073-707 30 24
sarah.pettersson@modernaforsakringar.se