Egendom- och byggskador

Ring eller mejla någon av oss så hjälper vi dig direkt!

"Sara

Sara Lehn

Gruppchef Egendomsskador

070 - 756 35 26
sara.lehn@modernaforsakringar.se

Anders Wallin

08-684 123 01, 070-718 20 85
anders.wallin@modernaforsakringar.se

Ann-Sofi Berg

08-684 123 56, 070-781 86 27
ann-sofi.berg@modernaforsakringar.se

Annica Sundmark

08 - 684 123 17, 070 - 878 09 35
annica.sundmark@modernaforsakringar.se

 

Anders Elf

0696-76 12 53
anders.elf@modernaforsakringar.se

Conny Berg

08-684 123 09, 070-754 36 52
conny.berg@modernaforsakringar.se

Helen Metz

08 – 562 006 04, 073 – 15 23 936 
helen.metz@modernaforsakringar.se

 

Jimmie Hedberg

070-846 03 26
Jimmie.hedberg@modernaforsakringar.se

Mats Colbrand

08-684 123 36, 070-759 72 57
mats.colbrand@modernaforsakringar.se

Mikael Ekdahl

08-684 123 19, 072-992 00 95
mikael.ekdahl@modernaforsakringar.se

Tomas Karlsson

08 - 684 123 00, 070 - 777 69 18
tomas.karlsson@modernaforsakringar.se

Yvonne Welin

08-684 123 24, 070-942 96 30
yvonne.welin@modernaforsakringar.se