Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Egendom

Ring eller mejla någon av oss så hjälper vi dig direkt!

Johanna Mola

08-684 123 46, 073-707 30 43
johanna.mola@modernaforsakringar.se

Agneta Andrén 

08-684 123 41, 073-707 32 36
agneta.andren@modernaforsakringar.se

Anna-Maria Holtsjö

08-684 123 64, 070-774 93 04
anna-maria.holtsjo@modernaforsakringar.se

Anneli Eriksson

0733 - 34 70 77
anneli.eriksson@modernaforsakringar.se

Annette Lantz

08-684 123 72, 076-946 94 84
annette.lantz@modernaforsakringar.se

Henrik Andersson

08-684 123 35, 070-770 63 91
henrik.andersson@modernaforsakringar.se

Henrik Stern

08-684 123 43, 072-194 43 76
henrik.stern@modernaforsakringar.se

Jenny Thornberg

0709-226672
jenny.thornberg@modernaforsakringar.se

 

Magnus Westerlund

08-684 123 49, 073-707 32 09  
magnus.westerlund@modernaforsakringar.se

Marcus Hansson

073-334 71 46
marcus.hansson@modernaforsakringar.se

Robert Elvander

070-824 43 41
robert.elvander@modernaforsakringar.se

Sofia Hansson

08-684 12 339, 070-922 62 49
sofia.hansson@modernaforsakringar.se