25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Företagsmotor

Ring eller mejla någon av oss så hjälper vi dig direkt!

Anders Höök

08-684 123 02, 070-756 18 94
anders.hook@modernaforsakringar.se

Börje Holgersson

08-684 123 23, 070-921 09 27
borje.holgersson@modernaforsakringar.se

Johan Wikström

08-684 123 61, 070-921 09 78
johan.wikstrom@modernaforsakringar.se

Lillian Bergendorff

08-684 123 32, 073-707 11 04 
lillian.bergendorff@modernaforsakringar.se

Cecilia Palm

08-684 123 07, 0723-88 84 41
cecilia.palm@modernaforsakringar.se