Företagsmotor

Ring eller mejla någon av oss så hjälper vi dig direkt!

Anders Höök

08-684 123 02, 070-756 18 94
anders.hook@modernaforsakringar.se

Börje Holgersson

08-684 123 23, 070-921 09 27
borje.holgersson@modernaforsakringar.se

Johan Wikström

08-684 123 61, 070-921 09 78
johan.wikstrom@modernaforsakringar.se

Lillian Bergendorff

08-684 123 32, 073-707 11 04 
lillian.bergendorff@modernaforsakringar.se