Försäljning och marknadskommunikation

Ring eller mejla någon av oss så hjälper vi dig direkt!

Jan Söderblom

08-684 12 321, 070-756 46 13
jan.soderblom@modernaforsakringar.se

Anders Björling

060-742 41 01, 073-521 00 28
anders.bjorling@modernaforsakringar.se

Monica Larsson

070-519 14 77
Monica.larsson@modernaforsakringar.se