Alla föds som drömmare. Även vi på Moderna Företag & Industri

För att utveckling ska ske måste vi fortsätta drömma. Oavsett om du drömmer om jämställdhet, bekämpning av klimatförändringen eller utbildning för alla, så finns det fler som delar din dröm. Därför har Help to Help startat en framtidsrörelse – #delaendröm

Med #delaendröm vill vi lyfta fram människor som vågar drömma och uppmana dem att dela sin vision för en bättre värld.

Vi vill även visa vårt stöd att Help to Help har möjliggjort högskoleutbildning för 100 unga människor i Östafrika, och därmed uppfyllt 100 drömmar!