Nyhet! Kreditförsäkring via Moderna Garanti

Systerbolaget Moderna Garanti lanserar kreditförsäkring med personlig service

Moderna Garanti har sedan starten 2008 ställt ut borgensgarantier för främst bolag inom byggbranschen och för tillverkande industri. Nu introducerar bolaget kreditförsäkring med fokus på små och medelstora företag och personlig service som ledord. "Vi kommer tillsammans med försäkringsförmedlare vara en nordisk utmanare mot de gigantiska internationella spelarna och leverera det som företag faktiskt behöver – kortfattade försäkringsvillkor, direktkontakt med kreditbedömaren och enkelt online-verktyg", säger Leif Förare, VD på Moderna Garanti.

Kreditförsäkring innebär att företagets oftast värdemässigt största tillgång, kundfordringarna, försäkras mot insolvens och sena betalningar. Det är en tjänst som är mycket populär utomlands men som av olika skäl inte är lika vanlig i Sverige. Orsakerna är flera, den kanske vanligaste är att svenska banker inte krävt kreditförsäkring i samma utsträckning som utländska banker och att svenska företag i stor utsträckning säljer sina fordringar i stället för att försäkra dem. Nu ökar dock efterfrågan på kreditförsäkring även i Sverige.

- En kreditförsäkring erbjuder ett billigt alternativ till att sälja fordringarna. Dessutom ökar kreditförsäkringen värdet av kundfordringarna vilket kan ge möjligheter till en utökad rörelsekredit, ofta också till bättre villkor, säger Leif Förare, VD på Moderna Garanti.

Personlig service och kortfattade villkor
Försäkringen fungerar på samma sätt som andra försäkringar med en självrisk och en ersättning baserad på skada. Som marknadens enda nordiska aktör fokuserar Moderna Garanti på mindre och medelstora företag som prioriterar en personlig kreditbedömare, kortfattade försäkringsvillkor och en enkel onlinetjänst.

Försäljning även via förmedlare
Försäljning kommer att ske direkt mellan Moderna Garanti och kund, men merparten kommer att ske via försäkringsförmedlare.
- För oss är det en lika väsentlig del att leverera service och kvalitet till förmedlaren som till kunden eftersom försäljning kommer i allra högsta grad att ske via förmedlare, säger Leif.

Mer information
Läs mer på www.modernagaranti.se