Nytt Entreprenadvillkor (Gäller fr.o.m. 2016-01-01)

Nu finns ett helt nytt och förbättrat villkor för Entreprenadförsäkring. Villkoret inkluderar nu även vissa texter som tidigare angivits i försäkringsbrevet.

Nya kapitel:

 • Befintlig egendom
 • Forcerings- och extrakostnader
 • Avbrottsförsäkring
 • Tilläggsvillkor – Åtkomstförsäkring för entreprenör och Stilleståndsförsäkring för entreprenör.

Följande förbättringar är gjorda

 • Skada som inträffar under försäkringstiden och under garantitid upp till 5 år om standardbestämmelser är avtalade och vid konsumententreprenad
 • Skada som inträffar under försäkringstiden upp till 2 år om standardbestämmelser inte är avtalade
 • Väsentligt fel efter garantitiden (ansvarstiden) ingår om AB/ABT eller ABS är avtalat
 • Entreprenadförsäkringen gäller för arbeten och hjälpmedel även nu på försäkringsställe
 • Fribeloppen och belopp för högsta ersättning är nu angivna i kronor (istället för prisbasbelopp) –och är i de flesta fall högre belopp än tidigare
 • Hyrda hjälpmedel som försäkringstagaren ansvarar för kan ersättas upp till 20% över försäkringsbeloppet för hjälpmedel, dock högst 100 000 kr, om försäkringsbeloppet för hjälpmedel inte räcker
 • Högre beloppsgräns för särskilt riskfyllda arbeten – nu ingår sådan entreprenad med kontraktssumma på högst 1 miljon kronor
 • Skadevärderingsreglerna för hjälpmedel ger snabbare och enklare skadereglering och ofta även bättre ersättning
 • Skadevärderingsreglerna för arbeten ger nu även ersättning för entreprenörspåslag vid återställande av skada med egen personal
 • Säkerhetsföreskrifterna är förtydligade och kan ge både bättre och sämre ersättning än tidigare, beroende på situation – avdraget är i de flesta fall lägre än tidigare vid stöld då säkerhetsföreskrifter inte är uppfyllda
 • Verktygsförsäkring rekommenderas som tidigare som en tilläggsförsäkring
 • Forcerings- och extrakostnadsförsäkring ingår med 500 000 kr
 • Avbrottsförsäkring ingår enligt vanliga avbrottsvillkor om avbrottsförsäkring är tecknad för försäkringen i övrigt

Ny tilläggsmöjlighet!

Stilleståndsförsäkring för entreprenör
Omfattar ersättning för arbetskostnad för arbetstagare som inte
kunnat sysselsättas även om förlust avtäckningsbidrag inte kan visas.

Mer information

Denna information är en kortfattad och förenklad beskrivning. För försäkringen gäller de fullständiga villkoren. Klicka här för att läsa villkoret