• Finansiell information

    På Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen.

    I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 21 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 13 procent. I Sverige är vi den femte största aktören med en marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och är ratade A1 av Moody’s.