16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Försäkring för befintlig egendom

    Skyddet gäller för dig som entreprenör vid reparations-, om- eller tillbyggnadsarbete (ROT-entreprenad). Momentet ersätter oförutsedda skador på beställarens byggnad och egendom samt hyresgästs eller BRF innehavares lösa egendom.