• Egendom

    Försäkringen ersätter både oförutsedd fysisk skada på- och förlust av egendom exempelvis material, maskiner, verktyg och pågående arbeten på arbetsområde. Saker du eventuellt har på kontor/verkstad har du även allrisk skydd för.