Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Entreprenörsansvarsförsäkring

    En utökning av ansvarsförsäkring så att du har ett skydd vid skadeståndsanspråk vid entreprenad och montagearbeten. Försäkringen är branschanpassad och följer de branschavtal som finns ex. AB04.