Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • Låsbyte i samband med nyckelförlust

    Om du förlorar kunds nycklar och lås behöver ändras eller bytas kan det om nycklar går till många lås bli kostsamt. Det tar denna del av försäkringspaketet höjd för.