Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål

    Om ditt företag hamnar i tvist finns denna försäkring för att ersätta juridiska ombud och eventuella rättegångskostnader