• Halvförsäkring

    Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon. Om du har investerat i fast bekostad inredning i fordonet ingår detta utan tillägg i halvförsäkringen med 1 prisbasbelopp