• Det ditt företag äger

    Verktyg, maskiner, material är exempel på saker som kan skadas eller förloras.

    Kanske hyr du saker som du är ansvarig för.

    Skador på egen eller hyrd egendom kan ske både ute på arbetsplatsen, på ditt kontor, verkstad eller från fordonet. Sker ex. en brandskada där du har ett pågående jobb kan det också uppstå stillestånd för ditt företag. Äger ditt företag en fastighet försäkrar vi såklart den ihop med verksamheten.

    Ovan anpassar vi din försäkring för.

    Finns funderingar kring det ditt företag äger eller hyr och vilka skadehändelser försäkringen omfattar så hjälper våra rådgivare mer än gärna dig.