16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

    Om en anställd i ditt företag skulle begå ett brott i tjänsten och företaget drabbas ekonomiskt. Kan handla om stölder, dataintrång mm. kan du få hjälp med både juridisk rådgivning och ekonomisk ersättning.