Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

    Om en anställd i ditt företag skulle begå ett brott i tjänsten och företaget drabbas ekonomiskt. Kan handla om stölder, dataintrång mm. kan du få hjälp med både juridisk rådgivning och ekonomisk ersättning.