• Sjukavbrottsförsäkring

    Nyckelpersoner i företaget kan drabbas av sjukdom, det kan såklart påverka företagets ekonomi. Denna försäkrings syfte är att ge ekonomisk ersättning för fasta kostnader och/eller merkostnader för att anlita en ersättare.