Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Sjukavbrottsförsäkring

    Nyckelpersoner i företaget kan drabbas av sjukdom, det kan såklart påverka företagets ekonomi. Denna försäkrings syfte är att ge ekonomisk ersättning för fasta kostnader och/eller merkostnader för att anlita en ersättare.