• Tjänstereseförsäkring

    Gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall, akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda vid resor som görs i tjänsten.