• Fastighetsförsäkring

    Äger ditt företag en byggnad så behöver den försäkras. Här är de vanligaste skadorna brand, vatten, inbrott/skadegörelse. Har du även andra hyresgäster i din fastighet så kan du förlora hyresintäkter vid en skada. Ovan skadehändelser tillsammans med det fastighetsägaransvar en fastighetsägare har ingår i vår fastighetsförsäkring.