Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Ansvarsförsäkring

    Som företagare kan du krävas på skadestånd om någon anser du orsakat en skada. Här hjälper vi dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd. Samt för din talan om ärendet går till rättegång och betalar eventuellt skadestånd.