• Entreprenörsansvarsförsäkring

    En utökning av ansvarsförsäkring så att du har ett skydd vid skadeståndsanspråk vid entreprenad och montagearbeten. Försäkringen är branschanpassad och följer de branschavtal som finns ex. AB04.