Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål

    Om ditt företag hamnar i tvist finns denna försäkring för att ersätta juridiska ombud och eventuella rättegångskostnader