• Verktyg i servicebil

    Ersätter verktyg odyl. som ditt företag äger som det sker en stöld ur fordonet.