Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Fordonsförsäkring

Att ha rätt försäkring för dina fordon är viktigt.