• Trafikförsäkring

    Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.