Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Trafikförsäkring

    Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.