Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Helförsäkring

    Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.