• Förmögenhetsbrottsförsäkring

    Om en anställd i ditt företag skulle begå ett brott i tjänsten och företaget drabbas ekonomiskt. Kan handla om stölder, dataintrång mm. kan du få hjälp med både juridisk rådgivning och ekonomisk ersättning.