• Kollektiv olycksfallsförsäkring

    Om ditt företag saknar kollektivavtal är det alltid bra att komplettera med en olycksfallsförsäkring för företagets anställda. Försäkringen ger bla. ersättning för läke-, rese, tandkostnader samt eventuella bestående funktionsnedsättningar och ärr.