Företagsförsäkring

Rätt försäkring för ditt El-entreprenadföretag är mycket viktigt. Moderna försäkringar och Storel har i samarbete tagit fram ett mycket bra erbjudande för dig som är småföretagare och arbetar med elinstallationer.

Integritetspolicy

Hur skicklig hantverkare man än är kan företaget råka ut för skador, exempel på händelser som drabbar företag i entreprenadsektorn är allt från att verktygen i bilen blir stulna, stölder och skadegörelse sker på arbetsområdet. Dyra skador är ofta att annans egendom och eget arbete skadas i samband med pågående arbete ute hos kunden. Där olika skadeståndsanspråk kan komma att framställas mot ditt företag.

Vi på Moderna Företag & Industri har stor erfarenhet av att ge trygghet till företag, vi försäkrar allt från mindre företag till stora globala kunder och deras fordon. Inom just entreprenadsektorn är vi extra starka och vi har väldigt hög specialist kompetens hos de som tar hand om dig och ditt företag om olyckan skulle vara framme.

Fördelar med Modernas försäkring för dig som elinstallatör

 • Skräddarsydda lösningar anpassade för ditt företag & dina fordon 
 • Lägre självrisk vid stöld av verktyg om du stöldmärker dessa (DNA märkning)
 • Rätt och bra pris - 15% rabatt på företagsförsäkringen för dig som kund hos Storel
 • Vi kan din bransch och vi sätter stort värde i hög leverans, kvalitet och service när något händer

Det här ingår i entreprenadförsäkringen

Försäkring kan verka svårt, men vi gör det enkelt. Vi har tagit fram ett paket baserat på det företagare i din bransch generellt önskar försäkra. Men vi nöjer oss inte med det, för just ditt företag kan ha andra behov.

Därför får du genom våra försäkringsrådgivare information om vad grundpaketet nedan omfattar och utifrån det skräddarsyr vi det som passar dig och ditt företag bäst. Tar bort eller lägger skydd utifrån dina och ditt företags behov.

Så kan du fokusera på det du och ditt företag gör bäst och känna trygghet om olyckan ändå skulle vara framme.

Övergripande innehåll

 • Verktyg, maskiner, material är exempel på saker som kan skadas eller förloras.

  Kanske hyr du saker som du är ansvarig för.

  Skador på egen eller hyrd egendom kan ske både ute på arbetsplatsen, på ditt kontor, verkstad eller från fordonet. Sker ex. en brandskada där du har ett pågående jobb kan det också uppstå stillestånd för ditt företag. Äger ditt företag en fastighet försäkrar vi såklart den ihop med verksamheten.

  Ovan anpassar vi din försäkring för.

  Finns funderingar kring det ditt företag äger eller hyr och vilka skadehändelser försäkringen omfattar så hjälper våra rådgivare mer än gärna dig.

 • Ibland går saker fel, ett jobb ute hos en kund orsakar exempelvis en brand, annans utrustning eller maskiner skadas. Alla företag kan råka ut för skadeståndskrav, hamna i tvister av olika slag. Då är det bra att få hjälp av försäkringsbolagets experter.

  Ovan anpassar vi din försäkring för.

  Finns funderingar kring ditt företags ansvar, hur olika händelser och försäkring hänger ihop och vilka skadehändelser försäkringen omfattar så hjälper våra rådgivare mer än gärna dig.

 • Ditt företags fordon är ofta centrala i att kunna utföra arbete. Kanske har du även investerat i fast inredning för verktyg, material mm. Vi ser till att du får rätt fordonsförsäkring anpassat dina behov.

Offert företagsförsäkring

Ring oss på 08-696 05 55 eller fyll i dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig. 

Du kan också själv fylla i uppgifter för offert.

Välj nedan det företag du är kund hos
Hur vill du helst bli kontaktad?

Grundpaketet innehåller

 • Som företagare kan du krävas på skadestånd om någon anser du orsakat en skada. Här hjälper vi dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd. Samt för din talan om ärendet går till rättegång och betalar eventuellt skadestånd.

 • Försäkringen ersätter både oförutsedd fysisk skada på- och förlust av egendom exempelvis material, maskiner, verktyg och pågående arbeten på arbetsområde. Saker du eventuellt har på kontor/verkstad har du även allrisk skydd för.

 • Skyddet gäller för dig som entreprenör vid reparations-, om- eller tillbyggnadsarbete (ROT-entreprenad). Momentet ersätter oförutsedda skador på beställarens byggnad och egendom samt hyresgästs eller BRF innehavares lösa egendom.

 • Sker en brand, vattenskada eller annan plötslig och oförutsedd skada på den egendom du har på din verkstad/kontor eller på ditt arbetsområde så kan det kanske innebära att du får avbrott i din verksamhet. Denna försäkring ersätter då fasta kostnader som hyra, löner och vinst.

 • Försäkringen ersätter skäliga extrakostnader i syfte att upprätthålla din verksamhet i den omfattning den skulle ha haft om skada på arbeten och hjälpmedel inte hade hänt samt forceringskostnader avseende återställande av arbete för att undvika viten.

 • En utökning av ansvarsförsäkring så att du har ett skydd vid skadeståndsanspråk vid entreprenad och montagearbeten. Försäkringen är branschanpassad och följer de branschavtal som finns ex. AB04.

 • Detta moment ger ersättning för lokalisering och friläggning av om fel uppstått i material eller i arbetet avseende de arbeten som utförts på arbetsområdet.

 • Om ditt företag hamnar i tvist finns denna försäkring för att ersätta juridiska ombud och eventuella rättegångskostnader

 • Ersätter verktyg odyl. som ditt företag äger som det sker en stöld ur fordonet.

 • Om du förlorar kunds nycklar och lås behöver ändras eller bytas kan det om nycklar går till många lås bli kostsamt. Det tar denna del av försäkringspaketet höjd för.

Tilläggsförsäkringar

 • Om ditt företag saknar kollektivavtal är det alltid bra att komplettera med en olycksfallsförsäkring för företagets anställda. Försäkringen ger bla. ersättning för läke-, rese, tandkostnader samt eventuella bestående funktionsnedsättningar och ärr.

 • Om en anställd i ditt företag skulle begå ett brott i tjänsten och företaget drabbas ekonomiskt. Kan handla om stölder, dataintrång mm. kan du få hjälp med både juridisk rådgivning och ekonomisk ersättning.

 • Nyckelpersoner i företaget kan drabbas av sjukdom, det kan såklart påverka företagets ekonomi. Denna försäkrings syfte är att ge ekonomisk ersättning för fasta kostnader och/eller merkostnader för att anlita en ersättare.

 • Gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall, akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda vid resor som görs i tjänsten.

 • Sker en skada ute på ett arbetsområde som gör att ditt arbete skadas och det innebär att arbetet står still en längre tid (karens 2 dgr). Då ersätter denna del avtalat timpris om inte sysselsättning kan ske för arbetstagaren på arbetsområdet eller på annan arbetsplats.

Vi erbjuder utöver ovan ännu fler möjligheter att skydda olika skadehändelser och risker som finns i olika företagsverksamheter.

Det viktigaste är dock att du alltid som företagare känner att de risker/skadehändelser du vill försäkra dig för täcks av försäkringen samt att försäkringen omfattar de krav som ställs i de vanligaste branschavtalen. Därför är ovan ”grundpaket” ett mycket tryggt val.


Våra rådgivare berättar gärna mer för att göra dina beslut kring försäkring enkla. Med rätt försäkring kan du tryggt arbeta med det som är du är bäst på.

Byggnad

 • Äger ditt företag en byggnad så behöver den försäkras. Här är de vanligaste skadorna brand, vatten, inbrott/skadegörelse. Har du även andra hyresgäster i din fastighet så kan du förlora hyresintäkter vid en skada. Ovan skadehändelser tillsammans med det fastighetsägaransvar en fastighetsägare har ingår i vår fastighetsförsäkring.

Fordonsförsäkring

Att ha rätt försäkring för dina fordon är viktigt.

 • Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

 • Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon. Om du har investerat i fast bekostad inredning i fordonet ingår detta utan tillägg i halvförsäkringen med 1 prisbasbelopp

 • Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.