• Ansvarsförsäkring

    Som företagare kan du krävas på skadestånd om någon anser du orsakat en skada. Här hjälper vi dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd. Samt för din talan om ärendet går till rättegång och betalar eventuellt skadestånd.