Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Åtkomstförsäkring för entreprenör

    Detta moment ger ersättning för lokalisering och friläggning av om fel uppstått i material eller i arbetet avseende de arbeten som utförts på arbetsområdet.