Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Försäkring för befintlig egendom

    Skyddet gäller för dig som entreprenör vid reparations-, om- eller tillbyggnadsarbete (ROT-entreprenad). Momentet ersätter oförutsedda skador på beställarens byggnad och egendom samt hyresgästs eller BRF innehavares lösa egendom.