16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Avbrottsförsäkring och avbrottsförsäkring för entreprenad

    Sker en brand, vattenskada eller annan plötslig och oförutsedd skada på den egendom du har på din verkstad/kontor eller på ditt arbetsområde så kan det kanske innebära att du får avbrott i din verksamhet. Denna försäkring ersätter då fasta kostnader som hyra, löner och vinst.