• Avbrottsförsäkring och avbrottsförsäkring för entreprenad

    Sker en brand, vattenskada eller annan plötslig och oförutsedd skada på den egendom du har på din verkstad/kontor eller på ditt arbetsområde så kan det kanske innebära att du får avbrott i din verksamhet. Denna försäkring ersätter då fasta kostnader som hyra, löner och vinst.