16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Entreprenörsansvarsförsäkring

    En utökning av ansvarsförsäkring så att du har ett skydd vid skadeståndsanspråk vid entreprenad och montagearbeten. Försäkringen är branschanpassad och följer de branschavtal som finns ex. AB04.