Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Forcerings- och extrakostnader

    Försäkringen ersätter skäliga extrakostnader i syfte att upprätthålla din verksamhet i den omfattning den skulle ha haft om skada på arbeten och hjälpmedel inte hade hänt samt forceringskostnader avseende återställande av arbete för att undvika viten.