Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål

    Om ditt företag hamnar i tvist finns denna försäkring för att ersätta juridiska ombud och eventuella rättegångskostnader