Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

    Om en anställd i ditt företag skulle begå ett brott i tjänsten och företaget drabbas ekonomiskt. Kan handla om stölder, dataintrång mm. kan du få hjälp med både juridisk rådgivning och ekonomisk ersättning.