Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring

    Om ditt företag saknar kollektivavtal är det alltid bra att komplettera med en olycksfallsförsäkring för företagets anställda. Försäkringen ger bla. ersättning för läke-, rese, tandkostnader samt eventuella bestående funktionsnedsättningar och ärr.