• Stilleståndsförsäkring för entreprenör

    Sker en skada ute på ett arbetsområde som gör att ditt arbete skadas och det innebär att arbetet står still en längre tid (karens 2 dgr). Då ersätter denna del avtalat timpris om inte sysselsättning kan ske för arbetstagaren på arbetsområdet eller på annan arbetsplats.