Egendomsskada (Allrisk)

Integritetspolicy

Anmäl egendomsskada (allriskskada)

Har ni drabbats av egendom-/allriskskada (plötslig och oförutsedd egendomsskada) ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 (befinner du dig utomlands ringer du +46 8 562 067 37) och anmäler skadan. Det går även att anmäla skadan online.

Claim form in English

Notification of property claims can be made using this form which is then e-mailed to foretagsskador@modernaforsakringar.se.

Behövs akut sanering av sot eller vatten/fukt?

Ni kontaktar enklast vår avtalspartner rörande sanering för de akuta insatserna. Ange att det gäller en skada hos Moderna Försäkringar för att få vårt avtalspris.

Vid skadeanmälan behöver vi följande underlag

  • Egen specificerad uppställning över skadad eller stulen egendom eller de kostnader ni önskar få ersättning för. Vårt excel-formulär kan användas för att underlätta detta.
  • Kopia av hyresavtal/leasingavtal/hyresvillkor/leasingvillkor (vid skada på hyrd/leasad egendom).
  • Fotodokumentation över skadad egendom.
  • Offert på reparation/återställande av skadad egendom, om detta är möjligt.
  • Fakturakopia/-or avseende ursprungligt inköp av skadad egendom.
  • Fakturakopia/-or avseende återanskaffning av skadad egendom, om återanskaffning är gjord.

Så här hanterar vi er skada

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare och referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer gå till framöver.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.