• Beslut och värdering

    Om vi kommer fram till att ni är skadeståndsskyldig kommer vi att ersätta den skadedrabbade med avdrag för er självrisk. Skadeståndets storlek värderas enligt skadeståndsrättsliga regler.

    Om vi kommer fram till att ni inte är skadeståndsskyldig kommer vi även att föra er talan vid eventuell rättegång samt betala eventuella rättegångskostnader som uppkommer för er. Vi hjälper alltså er att säga nej till oberättigade krav i sådana fall.