• Vad är skillnaden mellan en egendomsförsäkring och en ansvarsförsäkring?

    I en ansvarsskada måste man göra en utredning och en bedömning enligt skadeståndsrättsliga regler. Ofta är det flera parter inblandade vilket innebär att flera parter ska kontaktas och information måste hämtas från olika håll. Det kan ofta vara komplicerade frågor som också behöver sin tid att bedömas innan ett beslut kan fattas.

    I en egendoms- eller objektsförsäkring behöver bara skadeorsaken fastställas för att man ska kunna besluta om ersättning. Vem som är ansvarig för skadan kan utredas senare av försäkringsbolaget. Den som är skadedrabbad och dennes försäkringsbolag kan senare skicka krav mot den som de anser har orsakat skadan, en så kallad regress.

    Det är därför ofta mer fördelaktigt för den som är skadedrabbat att nyttja sin egen egendomsförsäkring eftersom det går snabbare för denne att få sin skada reglerad. Dessutom kan värderingsreglerna vara mer gynnsamma.