Anmäl avbrottsskada

Har ert företag drabbats av ett avbrott i verksamheten till följd av en inträffad egendomsskada, till exempel brand, vatten, inbrott eller om ni fått ett avbrott i verksamheten genom en annan oförutsedd händelse, ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 och anmäler skadan. Det går även bra att anmäla skadan med vårt ifyllningsbara skadeformulär som e-mailas till foretagsskador@modernaforsakringar.se.

Vid skadeanmälan behöver vi följande underlag

Med avbrottsskada avses sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som medför ett bortfall av täckningsbidrag.  För att Moderna ska kunna reglera skadan behöver vi utöver skadeanmälan ha följande underlag:

  • underlag som styrker orsaken till avbrottet i verksamheten 
  • besiktnings- eller skaderapport gällande den inträffade egendomsskadan.

För beräkning av en avbrottsskada kan vi behöva kompletterande handlingar som

  • rörelsens resultatrapporter som visar bortfall av täckningsbidrag.

Så här hanterar vi er avbrottsskada

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.