Innan ni/du laddar upp skadeanmälningsblanketten ber vi dig/er läsa informationen här nedan:

Skadelidande har inte direktkravsrätt vilket innebär att skadan måste anmälas av försäkringstagaren. Några exempel på behandlingsskador är skador orsakade av hudterapeut och fotterapeut (dock inte medicinsk fotvård som räknas som en patientskada).

Klicka här för att ladda upp skadeanmälaningsblanketten. Blanketten e-mailas till foretagsskador@modernaforsakringar.se eller postas till:

Moderna Försäkringar
FE 380
106 56 Stockholm