Brandskada

Integritetspolicy

Hur anmäls skadan vid brand?

Har ni drabbats av skada i samband med brand ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 (befinner ni er utomlands ringer ni  +46 8 562 067 37) och anmäler skadan.

Behövs akut sanering av sot, vatten eller fukt?

Ni kontaktar enklast vår avtalspartner rörande sanering för de akuta insatserna. Ange att det gäller en skada hos Moderna Försäkringar för att få vårt avtalspris.

Viktigt att tänka på

Efter en brandskada är det viktigt för den kommande skaderegleringen att

  • ni är varsamma med området där branden startade så att besiktning och eventuell brandorsaksutredning kan genomföras.
  • ni dokumenterar skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum samt skadad egendom.
  • ni sparar skadade föremål, lagervaror eller annat som är skadat så att skaderegleraren kan avgöra hur den skadade egendomen ska hanteras.
  • det alltid är ni som försäkringstagare som står som beställare till arbeten, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldig för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte denna.

Så här hanterar vi din brandskada

För att Moderna ska kunna reglera skadan på snabbaste och enklaste sätt behöver vi utöver skadeanmälan ha följande underlag från er:

  • egen specificerad uppställning över skadad egendom. Vårt excel-formulär kan användas för att underlätta detta.
  • underlag på det som blivit skadat. Detta är vanligen fakturor eller kvitton där inköpsdatum och -pris framgår.
  • om det är en hyreslokal som drabbats behöver vi en kopia av hyreskontraktet. I hyreskontraktet framgår om det är ni som hyresgäst (via er försäkring) eller fastighetsägaren som ska betala reparationen.

Personlig skadehantering

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger vid kontakt med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Ibland behöver skadan besiktigas för att avgöra skadans omfattning och hur den kommande saneringen och reparationen ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.