Cyberskada

Integritetspolicy

Misstänker ni att företaget har blivit utsatt för ett cyberangrepp ber vi er skyndsamt kontakta oss. Ligger era system och nätverk nere kan ni snabbt drabbas av allvarliga konsekvenser såsom verksamhetsavbrott och dataförlust varvid skyndsam anmälan är viktig.

Hur anmäls en cyberskada?

Vi ber er att anmäla skadan genom att ringa oss på 0200-21 21 20. Anmälan kan även skickas till foretagsskador@modernaforsakringar.se. Innan anmälan görs är det viktigt att ni säkerställer att det finns en giltig cyberförsäkring hos Moderna.

Vår skadehantering

När ni har anmält skadan till oss blir ni inom kort kontaktade av en särskilt utsedd skadereglerare som i samråd med er avgör vilka insatser och åtgärder som krävs.

Initialt brukar en IT-konsult med särskild kompetens inom cyberskador kopplas in för att utreda, reparera och återställa system och nätverk. Det kan även bli aktuellt med andra resurser såsom jurister och PR-konsulter, vilka vanligtvis kopplas in efter den akuta initiala tiden i skadecykeln