Förmögenhetsbrott

Integritetspolicy

Hur anmäls en skada om förmögenhetsbrott?

Ni anmäler skadan genom att ringa oss på 0200-21 21 20 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 8 562 067 37). Det går även att fylla i en skadeanmälningsblankett som mejlas till foretagsskador@modernaforsakringar.se.

Tänk på att...

  • Göra en polisanmälan som ska skickas till oss i samband med skadeanmälan.
  • Om polisen överlämnat ärendet till åklagare är det mycket viktigt att ni framställer samtliga krav ni har till åklagaren (målsägandeanspråk).
  • Om förundersökningen läggs ner (på grund av att brott inte kan styrkas) ber vi er sända oss en kopia av beslutet. 

Så här hanterar vi er förmögenhetsbrottskada

När skadeanmälan och övriga underlag inkommit till Moderna kontaktar vi er och lämnar besked om vem som är er handläggare och påbörjar hantering av ärendet.

Vi avvaktar alltid polisens utredning och en eventuell dom innan vi påbörjar vår reglering. Vi vill dock att skadan anmäls till oss så snart den upptäcks. Vi ber dig också att skicka kopia på utredning och/eller dom till oss så snart utredningen är klar eller domen är fastställd.

Om det inte går att fastställa vem som gjort sig skyldig till brottet och polisen lägger ner undersökningen gäller försäkringen endast om du kan styrka att det är någon av dina arbetstagare som i tjänsten gjort sig skyldig till ett brott.

Om vi kommer fram till att skadan ska ersättas kommer vi även att utreda ersättningskravet. Vi kommer då att begära in samtliga underlag för kostnaderna från den som drabbats av skadan.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.