Inbrott

Integritetspolicy

Hur anmäls skadan vid inbrott?

Har ni råkat ut för inbrott, stöld eller skadegörelse ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 (befinner ni er utomlands ringer ni  +46 8 562 067 37) och anmäler skadan.

Det går även bra att anmäla skadan online eller fylla i en ifyllningsbar skadeblankett som mailas till foretagsskador@modernaforsakringar.se .

Har du bifogat rätt underlag i din skadeanmälan?

För att Moderna ska kunna reglera skadan på snabbaste och enklaste sätt behöver vi utöver skadeanmälan och polisanmälan ha exempelvis följande underlag från er:

  • hyresavtal
  • leasingavtal
  • egen specificerad uppställning över stulen eller skadad egendom. Vårt excel-formulär kan användas för att underlätta detta.
  • underlag på det som blivit skadat, detta är vanligen inköpsfakturor där det framgår inköpsdatum och inköpspris
  • bilder som visat hur gärningsmannen tagit sig in eller ut

Ibland vill Moderna besöka skadeplatsen och ställa ytterligare frågor om det inträffade för att underlätta en snabb och smidig skadehantering. 

Så här hanterar vi din skada

Vid inbrott, stöld eller skadegörelse måste ni alltid anmäla det till polisen och bifoga en kopia på polisanmälan tillsammans med er skadeanmälan eller maila den i efterhand. När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger vid kontakt med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Ibland behöver skadan besiktigas för att avgöra skadans omfattning. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er. 

Det är alltid ni som försäkringstagare som står som beställare till återställande arbeten, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldig för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte denna.

Innan ett arbete med återställande av skadad lokal påbörjas vill vi att ni kontaktar oss med en kostnadskalkyl.

Vi kan även ge er råd och erbjuda möjligheter till skadeförebyggande åtgärder.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.