Konsultansvarsskada

Integritetspolicy

Om någon kräver ert företag på skadestånd i ert arbete som konsult är det viktigt att ni anmäler detta så snart som möjligt till oss. Det är även viktigt att ni inte påtar er något ansvar för skadan. Det är den skadedrabbade som ska åtgärda sin skada och därefter rikta ett skadeståndskrav mot er.

Hur anmäls en skada om konsultansvar?

Enklast anmäler ni skada via skadeanmälan klicka här eller ringer 0200-21 21 20 (befinner du dig utomlands ringer du +46 8 562 067 37). Det går även att anmäla skadan online.

Glöm inte att bifoga

  • kontraktshandlingar för aktuellt uppdrag
  • en närmare beskrivning av vad som ingått i ert uppdrag
  • kopia av skadeståndskravet
  • en redogörelse över er inställning till kravet.
  • övriga handlingar som kan vara belysande av ärendet.

Tänk på att...

  • Skadeanmälan ska göras så snart som möjligt. Anspråk på försäkringsersättning måste göras inom 1 år från den tidpunkt när krav framställdes mot er.
  • Om ni utan Modernas tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningskrav eller betalar ut ersättning till den som ställer skadeståndskrav är Moderna fritt från ansvar, om inte kravet uppenbart var lagligen grundat. Ni kan riskera att få stå era utlägg själv utan att försäkringen ersätter er.

Vår skadehantering

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare och referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer gå till framöver.

Om kravet omfattas av er försäkring åtar vi oss att utreda om ni är skadeståndsskyldiga eller inte, förhandla med den som ställer kravet (även i domstol) och om ni bedöms skadeståndsskyldiga, betala det skadestånd ni är skyldiga att betala, efter avdrag för självrisk. Vi är lyhörda och anpassar vår hantering av ärendet beroende på hur just er kundrelation ser ut.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.